در دست اقدام

در دست اقدام

منتشرشده در برگزيده آثار ديگران, بيوگرافي, دنیای رنگی, گالري, موسیقی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعر

دلا معـــاش چنــــان كن كه گـــر بلــــــغزد پــاي

فرشته ات بـــه دو دســـت دعــــا نــــگه دارد

حديث دوست نگويم به غيـــر حضـــــرت دوست

كـــــــه آشــــنا سخـــــــن آشنـــــا نـــــــگه دارد

گرت هواســــــت كه معشـــــوقــه نگسلد پیونـــد

نــــــــگاه دار ســــــــر رشـــته تا نـــــــــگه دارد

 

منتشرشده در حافظ | دیدگاه‌تان را بنویسید: